Over

Divine healing is about the miraculous power of God in our lives. Because what is not possible with people is possible with God. Indeed this requires faith: Go towards God, go towards the miracle. Prayer does not have to return to us empty: miracles still exist. There is always hope!

“Jesus, help me!”
There is power in his name! All over the world (including Muslims, Hindus, Buddhists,… and atheists) are still being healed. Just Google or watch YouTube to find these testimonies.
People who are suddenly helped financially, emotionally, physically,… through prayer.
Chandra and I have read many books, old and new, about the miracles throughout the ages for over three years. And have seen and listened to hundreds of testimonials via the internet. We also attended healing services in the Netherlands and talked to people who were healed!

Goddelijke genezing gaat over de wonderbaarlijke kracht van God in ons leven. Want wat niet mogelijk is bij mensen is namelijk wel mogelijk bij God. Inderdaad vraagt dit om geloof: Ga richting God, ga richting het wonder. Gebed hoeft niet leeg naar ons terug te keren: er bestaan nog altijd wonderen. Er is altijd hoop!

‘Jezus, help me!’
Er is kracht in zijn naam! Er worden nog altijd over de hele wereld (ook moslims, hindoes, boeddhisten,… en atheïsten) genezen. Google eens!
Mensen die plotseling door middel van gebed financieel, emotioneel, fysiek,… geholpen worden.
Chandra en ik hebben ruim drie jaar vele boeken gelezen, oud en nieuw, betreffende de wonderen door de eeuwen heen. En honderden getuigenissen via het internet gezien en beluisterd. Ook hebben we genezingsdiensten in Nederland bijgewoond en met mensen aldaar gesproken!

%d bloggers liken dit: